Toplotna izolacija pomoću stiropora

Toplotna izolacija je najvažnija karakteristika stiropora. Zahvaljujući vazduhu koji se nalazi u zatvorenim ćelijama stiropora, stiropor je veoma dobar toplotni izolator. Stiropor koji predstavlja toplotnu izolaciju ekspandiranim polistirenom EPS80 kvaliteta materijala, smatra se izuzetno često upotrebljenim materijalom pri termoizolaciji fasade porodičnih kuća, zgrada i drugih objekata. Cena stiropora je veoma povolja, te se iz tog razloga vrlo često koristi u svrhu toplotne izolacije.

Karakteristike stiropora

Karakteristika stiropora je da apsorbuje samo neznatne količine vlage i ako je dugotrajno izložen vodi.

Ne sadrži supstance štetne po zdravlje, odnosno da ne predstavlja opasnost po zdravlje onih koji borave u zgradi izolovanoj pomoću stiropora.

Veoma je lagan, lako se obrađuje, samo gasiv je, tako da u slučaju požara ne širi plamen. Pored toga što je odličan toplotni izolator,  po pitanju svojstva zvučne izolacije smatra se manje efikasnim

Prednosti upotrebe stiropora za toplotnu izolaciju

Najvažnija prednost toplotne izolacije jeste da se u kući zimi efikasno zadržava toplota, a leti prijatno hladan vazduh. Uz povoljnu cenu stiropora nameće se kao dobar izbor u poređenju sa drugim rešenjima termoizolacije.

Kao što znate, stiropor uz povoljnu cenu je materijal male težine, koji se dodatno lako oblikuje i dimenzioniše. Rad sa stiroporom ne zahteva znatno ulaganje fizičke energije, lako se transporuje i lako se sa njim manipuliše.

Cena stiropora je dosta povoljna, a uz to nema negativnog uticaja ni na zdravlje ljudi, kao ni na životnu sredinu.

Prilikom postavljanja izolacije stiroporom, pripazite na sledeće

Kao što smo rekli cena stiropora je veoma povoljna, dodatna ušteda se može postići tako što iyolaciju uz pomoć stiropora možemo uraditi i samostalno. U vezi sa tim treba pripaziti na sledeće.

Pre nego što započnete radove potrebno je ukloniti prašinu sa površine. Zid mora da bude suv, a neravnine na njemu ne prevazilaze 5-7 milimetara, jer tako izolacija neće biti trajna.  

Stiropor može da se postave na betonske zidove, zidove od pune opeke,  na bezbojni malter, čim se lepak razredi i pomeša u skladu sa uputstvom za upotrebu.

Prilikom lepljenja ivice ploče od stiropora trebaju okolo da se namažu, a na sredini da se stave 3 tačke veličine šake. Ploče trebaju da se postave vodoravno, u pravougaonom obliku, uredno spojene. Posle lepljenja, a nakon sušenja ploče trebaju da se izbruse na ravno, istovremeno treba da se izvrši tipliranje, odnosno fiksiranje stiropor ploča na ivicama i na jednom mestu na sredini (min. 6 kom/m2).